27/11/2020

ข้อตกลงการเช่าใช้งานโปร

ไม่รับคืนเงินทุกกรณี การซื้อบริการหรือเช่าโปรนั้น ถือว่าลูกค้าตกลงกับเราแล้ว ยินดีให้เราบริการ ทางเราขอไม่มีการขอเงินคืน หรือ คืนเงินทุกกรณี

กรณีเช่าใช้งานโปรแล้ว ใช้งานบนมือถือของลูกค้าไม่ได้ ซึ่งเกิดจากระบบมือถือของลูกค้าเอง ซึ่งทางเราจะช่วยแก้ไข ถ้าไม่สามารถแก้ไข้ได้ทางเรา ไม่สามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้

เมื่อท่านเช่าโปรแล้วใช้งานแล้ว เมื่อเกมนั้นๆมีการอัพเดทเวอร์ชั่นทางเราจะอัพเดทโปรตามเวอร์ชั่นนั้นๆแต่อาจใช้เวลา 1-3 วันในการอัพเดทเวอร์ชั้น ทางเราจะไม่มีการชดใช้เวลาที่หายไปแต่อย่างใด

หากผู้เช่าโปรทำการ แอบเล่น หรือใช้งานโปรเกม เกิน 2 เครื่อง แล้วทางเราตรวจเจอ จะทำการแจ้งเตือนในครั้งแรก ถ้ามีครั้งต่อไปทางเราจะระงับการใช้ทันที